Salgs- og leveringsbetingelser
for køb af elektronisk Gavekort hos STARK

Du bedes venligst læse disse Salgs- og leveringsbetingelser, før du afgiver din bestilling på køb eller genopfyldning af Gavekort.

 


Anvendelse
Gavekortet kan anvendes til betaling i STARKs forretninger i Danmark. (Gælder således ikke for STARKs forretninger i Grønland.)

 


Udbyder og Udsteder
Gavekortet udbydes og udstedes af:
 
STARK
- en division i DT Group A/S
Skanderborgvej 277
8260 Viby J.
Tlf. +45 82 52 34 00
CVR.nr. 55 82 84 15
SE nr. 12 68 36 93
Email: info.oekonomi@STARK.dk

 


Bestilling og Ordrebekræftelse
Minimumsbeløb på et Gavekort er 50,00 DKK, og maksimumbeløb er 3.000,00 DKK.

Når du har indtastet din bestilling af Gavekort og gennemført betalingen, sendes straks en ordrebekræftelse pr. email til den email-adresse, som du har indtastet.
Vær således opmærksom på korrekt indtastning af din email-adresse, så din bekræftelse når rigtigt frem.

Du er bundet af aftalen om køb af Gavekortet, når du har klikket på "Godkend køb", og der står ”Tak for din bestilling” på din skærm.
 
Du kan til enhver tid udskrive disse Salgs- og leveringsbetingelser, som danner grundlag for den aftale, som du indgår med STARK i forbindelse med dit køb af Gavekort.

 

Hvis du har tastet forkert eller begået en anden fejl i forbindelse med din bestilling, så er du velkommen til at kontakte STARK, som derefter vil forsøge at hjælpe dig.
Kontaktoplysningerne står nedenfor.

 

STARK
Skanderborgvej 277
8260 Viby J.
Tlf. +45 82 52 34 00
CVR.nr. 55 82 84 15
Email: info.oekonomi@STARK.dk 

 

 

Betaling
Du kan betale for Gavekortet med:

 

Din betaling håndteres af Nets ePayment modul (betalingsmodul). Nets håndterer alle betalinger og al kortdata. Nets lever op til internationale sikkerhedsstandarder (den såkaldte Payment Card Industry Data Security Standard, forkortet til PCI DSS). Udvekslingen af oplysninger mellem STARK og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure Socket Layer). Se også nedenfor under Persondatapolitik.
 
Beløbet trækkes på din konto, når STARK afsender Gavekortet.

 

 

Leveringsbetingelser
Gavekortet leveres normalt i løbet af 1-5 hverdage, såfremt der ikke i bestillingen specifikt er anmodet om en senere leveringsdato. Der sker ingen forsendelse på lørdage, søndage og helligdage.
 
Alle Gavekort sendes med Post Nord. Der kan forekomme forsinkelser ved Post Nord, som STARK er uden indflydelse på og derfor fraskriver sig ansvaret for.
 
Såfremt et Gavekort ikke bliver leveret, skal underretning herom ske til STARK, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Tlf. +45 82 52 34 00, email info.oekonomi@STARK.dk. I sådanne tilfælde vil der blive fremsendt et nyt Gavekort, forudsat at det bortkomne kort ikke er blevet aktiveret (se herom nedenfor), da det ellers anses for at være modtaget.

 


Forsendelses- og Ekspeditionsgebyrer
Gebyr for forsendelse og ekspedition pr. Gavekort udgør: 29,00 DKK.
Ved køb på 500,00 DKK eller mere, udgør forsendelses- og ekspeditionsgebyret 0,00 DKK.
Gebyr for forsendelse og ekspedition pr. aktiveringskode udgør:
Pr. email: 0,00 DKK.
Pr. post: 15,00 DKK.

 


Fortrydelsesret
Du kan fortryde aftalen om køb af Gavekortet iht. Forbrugeraftalelovens Kapitel 4. 


Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har modtaget Gavekortet.
 
Du har efter Forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen begynder, når du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller pr. email).

 
Hvis du f.eks. modtager Gavekortet mandag den 1. og også har modtaget de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først modtaget oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. 

 

 

Udnyttelse af fortrydelsesretten
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du tilbagesende Gavekortet. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet Gavekortet i en kuvert til befordring til Post Nord eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
 
Underretning om, at du har fortrudt aftalen om køb, og returnering af Gavekort skal ske til:
 
STARK
Skanderborgvej 277
8260 Viby J.
Tlf. +45 82 52 34 00
CVR.nr. 55 82 84 15
Email: info.oekonomi@STARK.dk
 
Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage kuverten med Gavekortet eller undlade at hente kuverten på posthuset mv.
 
Når vi har modtaget Gavekortet retur fra dig, indsætter vi Gavekortets pålydende værdi samt de betalte forsendelses- og ekspeditionsgebyrer på din bankkonto.
Du skal selv betale omkostningerne vedrørende returneringen. Hvis returneringen er sket med en underfrankeret eller ikke frankeret forsendelse, så modregner STARK returporto og eventuelt gebyr m.v. for manglende returporto i Gavekortets pålydende værdi.
 
Gavekortet er et ihændehaverkort, og STARK erstatter ikke tabte kort.
Gavekortet kan ikke spærres, hvis du f.eks. taber gavekortet, eller hvis det bliver stjålet.
Du accepterer dermed risikoen for misbrug af Gavekortet og dermed risikoen for det tab, som du kan lide, hvis Gavekortet anvendes af en anden uden din tilladelse, f.eks. efter tyveri af Gavekortet.

 

 

Aktivering af Gavekort
Når Gavekortet er modtaget, skal det aktiveres med en aktiveringskode, inden det kan benyttes. Ved bestilling af Gavekortet vælges, om aktiveringskoden skal fremsendes pr. email eller pr. post. Når aktiveringskoden sendes pr. email til bestilleren, vil den fremgå af den fremsendte faktura. Det er også muligt at sende aktiveringskoden direkte til modtageren af Gavekortet, som dermed selv kan aktivere sit Gavekort. Gavekortet aktiveres på hjemmesiden STARK.dk/gavekort ved at indtaste aktiveringskoden samt gavekort-nummeret.

 

 

Anvendelse af Gavekort
Gavekortet kan anvendes uden pinkode som betaling i STARKs forretninger i Danmark. Se oversigt nederst på siden.

 


Gyldighed
Gavekortet udløber 3 år fra leveringsdatoen, dog tidligst 3 år fra den seneste opladning.

 

 

Saldo
Du kan tjekke saldoen på Gavekortet på STARK.dk/gavekort.

 


Genopfyldning af Gavekortet
Du kan ved betaling med følgende betalingskort til enhver tid genopfylde dit Gavekort ved at indsætte flere penge på det:

 

Genopfyldning af Gavekort kan ske via STARK.dk/gavekort. Minimumbeløb er 50,00 DKK, og maksimumbeløb (inklusiv den nuværende saldo) er 3.000,00 DKK. Du skal afkrydse, at du har læst og accepteret disse Salgs- og leveringsbetingelser, hvorefter du ledes videre til betaling. Når du klikker på ”Godkend køb”, og når pengetransaktionen er afsluttet, bekræftes købet med beskeden ”Tak for din bestilling” på din skærm, og du modtager herefter en kvittering på købet på den emailadresse, som du har indtastet. 
 

FORTRYDELSESRET VEDRØRENDE GENOPFYLDNING
DU ACCEPTERER HERMED, AT BELØBET INDSÆTTES PÅ GAVEKORTET, STRAKS DU MODTAGER KVITTERINGEN FOR GENOPFYLDNINGEN. DU ACCEPTERER OGSÅ, AT DU IKKE HAR FORTRYDELSESRET VEDRØRENDE GENOPFYLDNINGEN FRA DET TIDSPUNKT, HVOR BELØBET ER INDSAT PÅ GAVEKORTET, JF. FORBRUGERAFTALELOVENS § 18, STK. 5.

 


Klager vedrørende Gavekortet
Det er ikke muligt at klage til et privat eller et godkendt klagenævn, men ønsker du at klage, så kan du henvende dig til:

STARK
Skanderborgvej 277
8260 Viby J.
Tlf. +45 82 52 34 00
CVR.nr. 55 82 84 15
Email: info.oekonomi@STARK.dk

 

Klager vedrørende en vare/ydelse købt med Gavekortet
Du skal henvende dig i den STARK forretning, hvor du har købt varen.

 


Persondatapolitik
Din datasikkerhed er vigtig for STARK, som behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de relevante love om databeskyttelse, herunder Persondataloven.

STARK indsamler kun identificerbare personoplysninger så som dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mail, når du frivilligt giver disse oplysninger til STARK.

Disse oplysninger vil blive brugt af STARK til at give dig de oplysninger, som du har anmodet om, eller til gennemførelse af en aftale, når du har bestilt en ydelse hos STARK.

Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt og overføres ikke til lande uden for EU/EØS.

Oplysningerne behandles af en ekstern databehandler (Nets), hvor den benyttede betalingssoftware lever op til de nationale og internationale kortorganisationers sikkerhedskrav,
der kaldes for PCI-standard (Payment Card Industry Data Security Standard). Udvekslingen af oplysninger mellem STARK og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure Socket Layer).

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre selskaber uden dit forudgående samtykke, men kan blive anvendt af STARK eller af det selskab, som fungerer som databehandler for STARK, med henblik på behandling af oplysningerne, herunder til at gennemføre køb af Gavekort, genopfyldning af Gavekort og indløsning af indeståendet på Gavekort. STARK kan desuden anvende oplysningerne inden for selskabet med henblik for at udføre markedsundersøgelser eller lignende.

Du kan få nærmere oplysninger om de personoplysninger, som STARK har registeret om dig, ved at rette henvendelse til STARK. I den forbindelse kan du få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger om dig eller bede STARK om at ophøre med behandlingen af oplysninger om dig.

Anmodning om indsigt eller indsigelse kan rettes til: STARK, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J. Tlf. +45 82 52 34 00 CVR.nr. 55 82 84 15 Email: info.oekonomi@STARK.dk

 

 

Sprog
Aftaler om køb af Gavekort og/eller genopfyldning af Gavekort indgås på dansk.

 

 

Lovvalg & Værneting
Ethvert køb af Gavekort hos STARK er underlagt dansk ret. Enhver tvist om Gavekortet, der involverer STARK, skal indbringes til behandling ved Århus Byret som første instans, medmindre præceptiv lovgivning bestemmer andet. Dette gælder også salg til købere i udlandet, i Grønland og på Færøerne.

 


Kontakt os
Hvis du har spørgsmål, kan STARK kontaktes på telefon +45 82 52 34 00 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

 


Ikrafttræden
Disse Salgs- og leveringsbetingelser gælder fra og med den 19. november 2010.

 

 

Oversigt over STARKs forretninger

Find din nærmeste STARK

 

Navn

Adresse

Postnr

By

  STARK Assens Trælast - 450 Søndre Ringvej 25 5610 Assens
  STARK Tømmergaarden Auning - 216 Vestergade 46 8963 Auning
  STARK Bjerringbro Trælast & Byggecenter - 906 Heimdalsvej 1 8850 Bjerringbro
  STARK Bogense Trælast & Byggecenter - 415 Østre Havnevej 6 5400 Bogense
  STARK Brabrand - 226 Edwin Rahrs Vej 60 8220 Brabrand
  STARK Brande Trælast & Byggecenter - 140 Højmarksvej 2 7330 Brande
  STARK Allested Trælast & Byggecenter - 470 Østergade 4 5672 Broby
  STARK Brædstrup Trælast & Byggecenter - 265 Vestervangen 5 8740 Brædstrup
  STARK K&M Brøndby, 4a Entreprenør - 929 Nyager 3a 2605 Brøndby
  STARK Brønderslev Trælast & Byggecenter - 105 Østergade 88 9700 Brønderslev
  STARK Dronninglund Trælast & Byggecenter - 117 Nørrevænget 2 9330 Dronninglund
  STARK Bøtkers Trælast - 360 Kvaglundvej 81 6705 Esbjerg Ø.
  STARK Superbyg Trælast Frederecia - 380 Nordre Ringvej 7 7000 Frederecia
  STARK K&M Frederiksberg - 930 C.F. Richsvej 111 2000 Frederiksberg
  STARK Johs. Johansens Trælast - 100 Barfredsvej 87 9900 Frederikshavn
  STARK KTH Trælast - 690 Askelundvej 3 3600 Frederikssund
  STARK Frederiksværk Trælast & Byggecenter - 916 K. A. Larssensgade 7 3300 Frederiksværk
  STARK Faaborg Tømmerhandel & Byggecenter - 400 Nyborgvej 52 5600 Faaborg
  STARK Superbyg København - 590 Fabriksparken 2 2600 Glostrup
  STARK Frederik Thykier Tømmerhandel - 210 Grønland 22A 8500 Grenaa
  STARK Græsted Trælasthandel - 520 Græsted Stationsvej 78 3230 Græsted
  STARK CM Trælast - 118 Strandvejen 163, Hou 9370 Hals
  STARK Hammel Trælast & Byggecenter - 908 Industrivej 5 8450 Hammel
  STARK Stürup Trælast - 510 H.C. Ørstedsvej 2 3000 Helsingør
  STARK Herning Trælast & Byggecenter - 150 Rønnevej 2 7400 Herning
  STARK Byggedesign - 570 Krakasvej 1 3400 Hillerød
  STARK Frederiksborg Tømmerhandel - 560 Industrivænget 16 3400 Hillerød
  STARK Hobro Tømmerhandel & Byggecenter - 920 Brogade 1 9500 Hobro
  STARK Holbæk - 371 Frejasvej 4 4300 Holbæk
  STARK Bendix Holstebro - 630 Hjermvej 1 7500 Holstebro
  STARK Tømmergaarden Hornslet - 218 Tingvej 38 8543 Hornslet
  STARK Horsens Trælast & Byggecenter - 261 Thorsvej 10 8700 Horsens
  STARK Stjernholm / Kalkværket - 260 Strandpromenaden 4 8700 Horsens
  STARK Højby Trælast & Byggecenter - 549 Tinghulevej 8 4573 Højby
  STARK Ikast Trælast & Byggecenter - 344 Industrivej 27 7430 Ikast
  STARK Ishøj - 693 Industribuen 15 2635 Ishøj
  STARK Kalundborg Trælast & Byggecenter - 346 Nørre Allé 131 4400 Kalundborg
  STARK Lumbye Trælast - 340 Fabriksvej 3-5 6000 Kolding
  STARK Kolind Tømmerhandel - 212 Bredgade 2 8560 Kolind
  STARK K&M City - 932 Fragtvej 7-9 2450 København SV
  STARK K&M Nord - 933 Kattegatvej 21 2100 København Ø
  STARK Køge - 580 Tangmosevej 104 4600 Køge
  STARK Osted Trælast & Byggecenter - 128 Alfarvejen 48, Osted 4320 Lejre
  STARK Lemvig - 636 Ringkøbingvej 10 7620 Lemvig
  STARK Maribo Trælast - 700 C.E. Christiansensvej 8 4930 Maribo
  STARK Superbyg Trælast & Byggecenter - 410 Lollandsvej 2 5500 Middelfart
  STARK Vestlollands Trælasthandel - 710 Tømmergade 7 4900 Nakskov
  STARK Nivå - 935 Stejlepladsvej 2 2990 Nivaa
  STARK Nordborg Trælast - 317 Holmgade 39 6430 Nordborg
  STARK Nykøbing F. Trælast & Byggecenter - 740 Energivej 7 4800 Nykøbing F.
  STARK Nykøbing S. Trælasthandel - 545 Vesterlyngvej 20 4500 Nykøbing S.
  STARK Nysted Trælasthandel - 760 Wichmandsvej 8 4880 Nysted
  STARK Næstved Trælast - 378 Erantisvej 42 4700 Næstved
  STARK Brdr. Bendtzen Nørresundby - 125 Sundsholmen 6 9400 Nørresundby
  STARK Odder Trælast & Byggecenter - 230 Banegårdsgade 27 8300 Odder
  STARK FK Byggematerialer - 911 Toldbodgade 21 5000 Odense C
  STARK Odense Tømmergaard - 422 Jarlsberggade 10 5000 Odense C
  STARK Tømmergården Vorbeck - 200 Ydervangen 2 8920 Randers NV
  STARK Ribe Stampemølle - 350 Tøndervej 6 6760 Ribe
  STARK Risskov Trælast & Byggecenter - 228 Mosevej 1 8240 Risskov
  STARK Bønnelycke Trælast - 540 Industrivej 33 4000 Roskilde
  STARK Ledreborg Trælast & Byggecenter - 126 Ringstedgade 68 4000 Roskilde
  STARK Rønde Tømmerhandel - 211 Åkærsvej 4 8410 Rønde
  STARK Silkeborg Trælast & Byggecenter - 342 Kastaniehøjvej 37 8600 Silkeborg
  STARK Skanderborg Trælast & Byggecenter - 266 Danmarksvej 20 8660 Skanderborg
  STARK Sindberg Skjern - 902 Smedevej 6 6900 Skjern
  STARK Slagelse Trælast - 500 Nordvej 3 4200 Slagelse
  STARK Bendix Struer - 633 Industrivej 27 7600 Struer
  STARK Svendborg - 440 Rødeledsvej 99 5700 Svendborg
  STARK Sønderborg Trælast & Byggecenter - 320 Jyllandsgade 19 6400 Sønderborg
  STARK Søndersø Trælast & Byggecenter - 424 Bødkervej 1 5471 Søndersø
  STARK Sindberg Tarm - 903 Smedesvinget 1 6880 Tarm
  STARK Varde Trælast - 300 Ringkøbingvej 13 6800 Varde
  STARK Byggedesign Vejle - 571 Niels Finsensvej 17 7100 Vejle
  STARK Superbyg Trælast - 240 Ibæk Strandvej 5 7100 Vejle
  STARK Viborg Tømmerhandel - 206 Industrivej 30 8800 Viborg
  STARK Viby - 225 Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J.
  STARK Sindberg Ølgod - 901 Nørre Allé 1 6870 Ølgod
  STARK Ørbæk Trælast & Byggecenter - 390 Nyborgvej 11 5853 Ørbæk
  STARK Aabybro Trælast & Byggecenter - 108 Mølhavevej 5 9440 Aabybro
  STARK Brdr. Bendtzen Aalborg - 120 Håndværkervej 5 9000 Aalborg
  STARK Aarhus Havn - 915 Oliehavnsvej 11 8000 Århus
  STARK Vesterbro Trælasthandel Århus - 220 Daugbjergvej 17 8000 Århus C
  STARK Aarhus Mørtel-Compagni - 912 P. O. Pedersens Vej 5 8200 Århus N
  STARK Aarup Tømmergård - 430 Indre Ringvej 20 5560 Aarup